MENU
Aula_close Layer 1

Information om databeskyttelse

Information om beskyttelse af data - til forældre på Grønnemose Skole
 

Grønnemose Skole behandler personoplysninger om dig og dit barn af hensyn til de opgaver, vi skal løse som skole. På skoleområdet betyder det undervisning efter folkeskoleloven. Vi kan eksempelvis behandle personoplysninger i forbindelse med, at vi udarbejder en elevplan, eller fordi behandlingen i øvrigt må betegnes som nødvendig for vores myndighedsudøvelse, for eksempel ved udarbejdelse af ansøgning om specialundervisning. Vi indsamler kun de oplysninger, som er nødvendige for at løse vores opgaver. Desuden er vi i nogle tilfælde forpligtet til at indhente samtykke fra dig til brug for vores behandling af data, for eksempel hvis vi ønsker at lægge portrætbilleder af dit barn på hjemmesiden.

Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysninger registreret på skolerne, f.eks. navn og klasse, samt generelle skoleoplysninger som eksempelvis fraværsregistrering, bliver opbevaret op til 10 år efter endt skolegang. Data slettes herefter, når de er overført til Gladsaxe Byarkiv, da de ifølge arkivloven er bevaringsværdige. Afgangsbeviser afleveres løbende til Gladsaxe Byarkiv. Alle eksamensbeviser fra 2011 og frem kan rekvireres på borger.dk. Uddannelsesparathedsvurderinger gemmes i Gladsaxe Kommunes systemer indtil 30 dage efter skoleskift eller endt skolegang. Øvrige oplysninger slettes senest to år efter, eleven har forladt skolen. 

Hvis du som forælder på skolen har spørgsmål om dine rettigheder i forhold til persondataforordningen eller oplever, at der ikke passes godt nok på dine persondata på skolen, kan du henvende dig til Gladsaxe Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

Preben Rohde
Databeskyttelsesrådgiver, Gladsaxe Kommune
Telefon: 39 57 69 00
E-mail: dpo@gladsaxe.dk 

Indtal gerne en besked, hvis dit opkald ikke besvares med det samme, eller send en e-mail.